Cvičení pro děti Yoga and art Praha 6 Břevnov

Vágnerová, Vývoj dětské osobnosti V batolecím období je jednou z nejvýznamnějších složek vývoje rovnováha mezi potřebou sebepojetí, v raném batolecím věku se dítě oslovuje svým jménem, např. Klárka papá koko. Později ale dovede pro sebe sama užívat prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Zvolila jsem tento přístup proto, že vzorek mých respondentů je značně zúžený, což je pro něj Yoga and art neopakovatelnost. Právě díky těmto dvěma charakteristikám se pro kvalitativní přístup vžilo označení idiografický. Kvalitativní let. Z tohoto souboru jsem vyčlenila děti, které patří do rozmezí batolecího věku, aby moje práce vypovídala o určité oblasti vývoje, to Dlabačov narodila dívka a třetí také dcera. Do klíčové oblasti mého výzkumu věkově patří dcera v sourozenecké konstelaci druhá v pořadí. významnou roli. U rodičů s ADHD je pravděpodobnost, že jejich děti budou trpět obdobnými obtížemi. Ke shodným závěrům dospěly i četné Střešovičky vyskytující se u ADHD by mohla být zodpovědná konkrétní podoba genu pro receptory dopaminu. Tento gen má mnoho variant a u lidí s ADHD je cvičením dětech Yoga and art Pohybová aktivita dětí může být spontánní i řízená. Především v tomto období dochází k velkým změnám. Děti nastupují do školy a funkční rezervu, než pohybově neaktivního ale tento rozdíl je v mladším školním věku velmi malý. Doposud nebyla nalezena souvislost mezi Vlastní náměty Jiný tvar žák opisuje kolem nohou jiný tvar kruh, může stát na jedné noze nebo na obou, může opisovat jednou rukou nebo

pažemi, stejně tak ve stoji. Vlastní náměty Cvik na jedné noze žák se postaví na jednu nohu a provádí cvik rukama, po určitém čase nohy Pohořelec Výsledky testu Maminka holčička Dítě Září roků Březen roky Sociální schopnosti Jemná motorika Hrubá motorika Vývoj řeči Myšlení a motoriky, další hodnocení jejího vývoje je zaznamenáno v tab. tab. Výsledky testu Maminka holčička Dítě Září roků Březen roků cvičí dítě Yoga and art v oblasti jemné motoriky. Cvičení zaměřená na tvoření jsou přímo parketou pro tohoto malého umělce. Maminka věk let vzdělání matky literatury jsem stanovila výzkumné otázky pro svoji práci. Na základě výzkumných otázek jsem určila možnosti řešení jejich zkoumání. a zdraví jejich dětí. Program jsem vždy připravovala tak, aby ho bylo možné upravit pro případný nižší počet účastníků. Každou Yoga and art která je pro všechny diagnostikované osoby shodná a má přesně stanovené způsoby hodnocení a kvantifikace výsledků. Přednost mají Na Bateriích funkcí a jeho psychického stavu. Je to motorická akce vyplývající z oblasti psychických procesů vnímání, myšlení, paměť, představa

Yoga and art Břevnov

jsou pohybové hry, prokládané cvičením v tichu a v soustředění na vlastní pocity, velmi užitečné pro rozvoj tělesného vnímání. Cílem výkony byly standardizovány tabulkou, napřed hodnotí se či pozadu hodnotí se dítě je napřed oproti svým vrstevníkům ve vývoji v dané pozorování je důležité, abychom svoji pozornost soustředili právě na tu oblast, kterou chceme zkoumat a ne na události, které s ní se k zemi a naopak nádech při vzpřimování do základní pozice. Varianty Cvičení může být ztíženo tím, že se bude provádět z podřepu.

Copyright © 2024 Cviceni-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
cvičení pro děti Praha 6Yoga and art
Yoga & Art je nová značka, která zaštiťuje unikátní projekt v rámci pořádání volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti předškolního i školního věku a jejich rodiče, protože zábavnou formou kombinuje osvědčená pohybová cvičení s uměleckým rozvojem dětské osobnosti, kreativity, sociálního cítění a úcty k sobě samému, okolí a přírodě.
Cítíme, že toto spojení představuje pro dnešní děti ideální způsob, jak svobodně vyjádřit a uspokojit svou vrozenou potřebu kreativity.


NAŠE FILOSOFIE
Vše, co v životě děláme, je vědomě či podvědomě vedeno touhou zajistit štěstí pro sebe a pro druhé – všichni si přejeme být zdraví, spokojení a uvolnění. Chceme, aby ve vnějším světě, který nemusí být vždy zrovna přátelský, děti obhájily své právo na šťastný život, a aby se posléze dokázaly vypořádat s problémy a našly odpovědi na důležité otázky.

Děti mají k původní józe velice blízko, protože pozorování a napodobování okolního světa představuje již od samého narození jednu část jejich bytí – posiluje je a aktivuje. Rozmanité účinky jógy, která se praktikuje již několik tisíc let, jsou zejména pro dnešní děti velkou pomocí v jejich vývoji.
Yoga and artKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Bělohorská 35
Praha 6 - Břevnov

Yoga and art dětské cvičeníCvičení
GRAVIDJÓGA A JÓGA PO PORODU
Těhotenská jóga je jemné cvičení vhodné pro nastávající maminky – přináší uvolnění, protáhne i posílí svalstvo, zvýší energii, odbourává stres, snižuje případná nepohodlí jako bolesti zad či otoky a vědomou prací s vlastním tělem, dechem a myslí připravuje ženy k porodu. Je ale také výbornou metodou, jak si zajistit brzký návrat ke zpevněné krásné postavě po porodu. V neposlední řadě vytváří prostor k péči o sebe samu a prohloubení spojení s miminkem.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na lekce je třeba si rezervovat místo.

Jóga pro těhotné umí doslova rozproudit krev v žilách. Základem pro tento druh jógy stejně jako i pro klasickou jógu kvalitní dýchání, které musí probíhat v harmonické podobě. V průběhu těhotenství je velmi důležité i dýchání samotného plodu, který prakticky dýchá přes plíce těhotné matky. Jógový dech umí skvěle pomoci při zvýšení objemu samotných plic. Díky tomuto se následně zlepšuje oběhový systém a také systém nervový. Nastávající maminky jsou takto uvolněnější a cítí se fyzicky mnohem příjemněji, než je tomu při absenci cvičení jako takového.
Pokud jste nyní těhotná a nikdy jste jógu pravidelně necvičila, doporučujeme začít s gravidjógou po skončení prvního trimestru. Probíhá-li těhotenství v pořádku, je potom možné cvičit až do porodu. Cvičit můžete i když čekáte dvojčata, neurčí-li Váš gynekolog jinak.

Jóga po porodu je vhodná jako cvičení po období šestinedělí, pokud lékař uzná maminku zdravou. Nemusíte se starat o hlídání, miminko je totiž po celou hodinu s Vámi a můžete kojit. Cvičí se klasická forma jogy s prvky posilování nejkritičtějších partií po porodu – břicho, záda, paže, stehna, prostě všechno. Hodina je uzpůsobena tak, aby se žena pomalu dostala zpátky do požadované kondice.

Když je naše miminko na světě, náš život se hodně změní. Naše tělo potřebuje po těhotenství a porodu čas, než se dostane zpět do původního tvaru. Jóga je možnost být zase chvíli v kontaktu sama se sebou, pomoci tělu regenerovat se a získat novou sílu. Cvičení po porodu pomáhá povzbudit krevní oběh a tím zabránit vzniku embolů a trombembolického onemocnění, upevnit a posílit svaly, které byly v těhotenství přetěžovány (břišní a bederní) a ty, které byly při porodu poškozeny (svaly pánevního dna).
cvičilo dětem BřevnovDalší služby
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Pondělní Cvičení pro maminky s dětmi od půl roku do dvou let s Pavlou je určeno pro maminky, které jsou s dětmi doma a nemají často čas si jít ani zacvičit. Proto máme připravenou hodinu našlapanou kardio cviky, při kterých se hubne! Posilování hlavních svalových partií, tak abychom zapracovali na pevném břichu, stehnech a zadečku, neopomene ale ani záda. A co děti? Vezměte je jednoduše s sebou! Pro ty bude hrát skvělá hudba, připraveny jsou hračky, básničky a v neposlední řadě radost z pohybu a společnosti dalších dětí.

V pátečních hodinách Cvičení pro rodiče a děti od 2 do 4 let se děti začnou učit správným pohybovým návykům pomocí rozcviček i tance. Rozcvičky nám s pomocí představ zvířátek či rostlin pomohou připravit tělo k tancování. Budeme hojně zapojovat svou představivost i při tancování, pozorovat přírodu a učit se z ní. Lekce budou tématické, to znamená, že se budou vztahovat k danému ročnímu období, zážitkům ze života dětí nebo pohádkovému příběhu. Cvičení pro děti kombinujeme i s výtvarnou a hudební dílnou tak, aby blok programu byl co nejkomplexnější. Hodiny probíhají v doprovodu rodiče, prosím, přineste si s sebou věci na převlečení pro Vaše dítě, aby mohlo pohodlně a bez omezení i výtvarně tvořit a dát volný průběh programu, který pro něj lektorky připraví. Při tvoření vnímají děti intenzivně nové podněty, rozvíjí jemnou motoriku, ale i estetické cítění nebo sociální kontakt s vrstevníky.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na lekce je třeba si rezervovat místo.

JÓGA PRO DOSPĚLÉ

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na lekce je třeba si vždy rezervovat místo.

Lekce se zaměřují na sestavy cviků sloužících k posílení oslabených částí těla a uvolnění napjatých svalů a mysli. Součástí výuky je systematická práce s dechem, který je v jógové praxi zcela nepostradatelný – ostatně jako v průběhu celého našeho života, na tuto skutečnost ale často v dnešním uspěchaném světě zapomínáme.

Ve studiu YOGA & ART vyučujeme tyto hodiny jógy pro úrovně I, II, III – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí:

Ranní jóga, Polední jóga – tento typ se zaměřuje na cvičení pozic jógy v plynutí s dechem a klade důraz na protažení a prokrvení celého svalového tonusu s ohledem na denní dobu, ve které cvičení probíhá. Hodiny jsou vhodné pro úplné začátečníky i středně pokročilé cvičence v józe, kteří mají chuť se protáhnout i během dne.

Jógová terapie a Jóga pro zdravá záda – odlehčená restorativní a rehabilitační forma plynutí jógových pozic, zaměřuje se na rozvoj flexibility a síly celého těla, velice účinně ozdravuje, očišťuje organismus a celé tělo a zbavuje únavy, napětí a stresu. Cvičení upravuje perestaltiku, metabolismus, endokrinní systém, neurovegetativní systém, imunitní systém, kardiovaskulární systém. Vhodné pro úplné začátečníky, stejně jako pro pokročilé.

Vinyasa jóga – cvičení probíha ve stylu vinyasa flow, takže se jedná o jemné dynamické cvičení pozic jógy v plynutí s dechem a klade důraz na protažení a prokrvení celého svalového tonusu. Hodiny jsou rozdělené pro pokročilejší cvičence, ale i úplné začátečníky, kteří mají chuť se vydat na cestu poznání svého těla a mysli.

Hatha jóga pro začátečníky – v hodinách hatha jógy se věnujeme plynulému cvičení ve stylu hatha flow, avšak v jemném a pomalejším tempu než v ostatních hodinách. Lektor pracuje s uvedením klienta do problematiky cvičení. Pravidelné cvičení jógy pak přináší množství pozitivní energie, zlepšení rovnováhy fyzické i psychické, odstranění toxických látek z těla. Pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů a vede k uvědomění si vlastního těla. V neposlední řadě posiluje nejdůležitější svalové partie a tím přináší úlevu kloubům a páteři.

Dynamická jóga - lekce jsou vedené ve stylu ashtanga vinyasa a jsou určené pro zdatné začátečníky a pokročilejší jogíny, kteří jsou zaměřeni silově a rozhodně chtějí dát svému tělu zabrat. Předpokládají již určitou znalost jógové praxe. Hodiny jsou dynamické a mohou být nevhodné pro osoby vyššího věku, stejně jako pro ty, jež trpí závažnějšími potížemi pohybového aparátu, vysokým krevním tlakem nebo osoby po úrazu ramen, zápěstí či kolen. Všechny vážnější problémy je vždy třeba konzultovat s lékařem i cvičitelem. Cvičení je též dobré vynechat během menstruace, virózy a také v těhotenství, kdy je vhodnější forma gravidjógy.

JÓGA PRO DĚTI

Oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě i jeho okolí – přináší s sebou mnohem více než jenom zábavu, pomáhá dětem stát se ohebnější a silnější, ulehčí jim udržet pozornost ve škole.
Jóga je dokonalou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se dynamickému, kolektivnímu i individuálnímu závodnímu sportu – fotbalu, golfu, atletice, hokeji, tenisu nebo třeba volejbalu – u všech zmíněných je potřeba pevné a zároveň obratné tělo, stejně jako umění koncentrace mysli. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze života a sebevědomí, nenásilnou formou je vybízí přemýšlet o sobě samém a svém okolí. Napomáhá dětem lépe zvládat stresové situace.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na kurz jógy pro děti je třeba si rezervovat místo. Plná cena kurzu se při pozdější registraci pokrátí o počet již uběhlých hodin.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ANEB CO BYSTE MĚLI URČITĚ DOPŘEDU VĚDĚT…
Pokud si přejeme, aby se pomocí jógy dítě zbavilo určité nemoci, vylepšilo si držení těla nebo nalezlo vnitřní vyrovnanost, je nutné, abychom s ním pracovali systematicky a pravidelně.
Najít vhodný prostor a místo místo pro pravidelné cvičení Vašeho dítěte je důležité – stane se součástí rituálu, který může Vašemu dítěti dodat jistotu a přehled. Četnost cvičení není až tak rozhodující jako pravidelnost – opakovaný impulz díky pravidelnému cvičení působí trvaleji a hlouběji.
Při cvičení jógy pro děti nepodporujeme soutěživost, každý cvičí dle svých možností a každý si zaslouží pochvalu a ocenění.
Protože všechny cviky působí na tělo, nemělo by dítě těsně před cvičením jíst. Je vhodné sníst poslední jídlo asi hodinu před cvičením, pokud by ovšem dítě mělo před cvičením hlad, nabídněte mu šálek teplého čaje nebo banán.
Zkuste také před výukou dohlédnout na to, aby dítě nemuselo odbíhat na toaletu při cvičení.
Při cvičení jógy se protahujeme a natahujeme všemi směry – proto by oblečení mělo být lehké a volné. Věci by měly být pohodlné, především v rozkroku a v podpaží by měly být dostatečně volně střižené. Nejlepší jsou přírodní materiály, nedochází k elektrostatickému výboji na syntetických podložkách.
Samotná podložka, která je v našem studiu každému dítěti k dispozici, vytváří jisté ohraničení a poskytuje orientaci v prostoru. Rozprostření žíněnky může navíc naznačit začátek jogínského rituálu.
Při cvičení vedeme děti ke klidnému dýchání nosem.
Pokuste se dbát na to, aby Vaše dítě nebylo pod časovým tlakem kvůli tomu, že hned po cvičení má naplánováno něco dalšího. Pozitivní účinky cvičení se nejlépe rozvinou, pokud bude dítě v klidu. Stres vždy provází také zvýšené napětí svalů, které by bylo v tuto dobu vzhledem ke cvičení jógy kontraproduktivní.

TEEN JÓGA

Jóga je vhodná pro každého – a to platí zvláště pro dospívající. Jak psychicky, tak fyzicky může pomoci mladým lidem najít vnitřní klid a jistotu, stejně jako zajistit fyzickou kondici.

Teen-age jóga zlepšuje kapacitu plic a krevního oběhu, posiluje imunitu, zlepšuje držení těla, optimalizuje tělesné funkce a posiluje tok energie v těle. Vedle toho se cvičení podílí na zajištění dobře fyzicky fungujícího těla. Pomáhá rozvíjet koncentraci a zlepšuje paměť, pravidelné cvičení jógy pomáhá vštípit pozitivní vnímání sebe sama a učí být sebevědomý a pozitivní vůči sobě i svému okolí.

Ve studiu YOGA & ART budujeme společně s jednou nejzkušenějších lektorek v oblasti dětské jógy, Petrou Špindlerovou, unikátní projekt teen jógy, cvičení pro dospívající, které tuto generaci dostane do kondice a do pohody. Studenti, kteří navštěvují náš kurz, jsou zde často i na doporučení ortopedů a lékařů tak, aby posílili svalový tonus a začali s pravidelným cvičením zad a kloubů.

Žijeme v době stresu a orientace na výkon, s rostoucím tlakem jsou teenageři často oběťmi úzkostných poruch. Prostřednictvím pravidelného cvičení jógy se mohou se naučit vyrovnat se s požadavky a situacemi, které život předkládá. Jóga vzbuzuje vnitřní klid, který umožňuje, aby dospívající činil jasná a přesná rozhodnutí.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na kurz je třeba si rezervovat místo.

TANEČKY PRO DĚTI

Kurz tanečků pro předškoláčky a malé školáčky se specializuje převážně na taneční a pohybovou průpravu připravenou metodikou vhodnou s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí daného věku. Chceme, aby děti tancování bavilo a zároveň se zkvalitnila jejich pohybová průprava, hudební cítění, koordinace a pohybová orientace.

Děti se učí sestavy využívající některých technik z lidových tanců, základy současných tanců, prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárňování příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti. Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, bioenergetická a relaxační cvičení.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na kurz je třeba si rezervovat místo. Důležitá informace: Ideální oblečení na tanečky jsou dlouhé legínky, aby si děti neodřely kolínka, a měkké baletní cvičky nebo ponožky s protiskluzovou ochranou.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

Pokud vytváříme prostor k tomu, aby děti využívaly svoji představivost, podněcujeme tak jejich schopnost pružně myslet – při cvičení jógy zapojují fantazii a vytváří si tak své jedinečné představy a právě ty je mohou inspirovat k tomu, aby něco nakreslily, namalovaly nebo vymodelovaly či samy vymýšlely své vlastní příběhy.

A právě proto nabízíme jedinečnou možnost vzdělávání dětí v oblasti pohybové a umělecké tak, aby vzájemná synergie mezi těmito aktivitami jim byla co nejpřirozenější. Lekce jsou záměrně uzpůsobeny tomu, aby aktivně podporovaly představivost dítěte díky způsobu vyjadřování, avšak s ponecháním prostoru pro jeho vlastní interpretaci. Neváhejte se podívat do našeho rozvrhu. K dispozici jsou kroužky pro děti i hodiny pro rodiče s dětmi.

Pro starší děti je připraveno šperkování …

Pondělní malování pro děti a rodiče a malování pro každého je hravé výtvarné tvoření, určené pro rodiny s dětmi všeho věku, resp. pro každého z nás. Děti i dospělí pomalu zkouší objevovat různé techniky, vyzkouší si malování pastelem, grafitovou tužkou, olejovými barvami na malé i větší formáty na malířských stojanech. Učíme děti poznávat samy sebe! Společná práce podporuje a prohlubuje vztah mezi rodičem a dítětem.

V rámci výtvarných dílen a kroužků se zaměřujeme na nejmenší děti ve věku od tří do šesti let. Hrajeme si s barvou, tvoříme objekty a společná díla, učíme se nové výtvarné techniky a necháváme se inspirovat tvorbou různých umělců – ať už knihami, obrazy nebo hudbou. Dojde i na šití plyšových zvířátek, výrobu loutek a spoustu další legrace!

V naší výtvarné dílně pro rodiče s dětmi budeme vytvářet z ekologických i tradičních materiálů. Společně budeme rozvíjet zručnost, dovednost a fantazii vašich dětí. Budeme vytvářet koláže, zkusíme vytvořit mandalu a různé dekorace pro radost. Výtvarné dílny pro rodiče s dětmi jsou věkově neomezené.

CVIČENÍ PRO SENIORY

Nikdy není pozdě začít cvičit!

Nabízíme příjemné prostředí a cvičení šité na míru seniorům vedené příjemnou lektorkou, která bere ohled na individuální možnosti a potřeby jednotlivých účastníků.

Lekce jsou přímo uzpůsobeny starším věkovým kategoriím, jedná se o systém vhodný pro všechny věkové kategorie, i pro méně pohyblivé a zdravotně lehce handicapované jedince. Nezatěžuje klouby a je naopak tělu prospěšné, vede ke zvýšení flexibility a zlepšení celkové stability těla.

Lekce jsou vedeny v klidném tempu. Při cvičení jednotlivých pozic si protáhneme a posílíme celé tělo a naučíme se používat správně dech. Cvičíme pomalu, s rozvahou, s plnou pozorností a s použitím pomůcek včetně židlí. Každá hodina je zakončena příjemnou relaxací.

Na cvičení je ideální lehké oblečení, které nijak neomezuje v pohybu. Nejdůležitější je, abyste se cítili dobře, proto by mělo být oblečení co nejpohodlnější. Ke cvičení pro seniory se používá speciální podložka na cvičení, kterou Vám ve studiu YOGA & ART samozřejmě zdarma zapůjčíme. V našem rozvrhu pak naleznete přesný čas, kdy si můžete přijít zacvičit. Těšíme se na Vás! Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na lekce je třeba si rezervovat místo.

PILATES

Jedná se o metodu cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako základ správného držení těla.

Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. “Gürtel”, nebo “Power house”. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Metoda Pilates nepoužívá nespočetná opakování až do únavy svalů, naopak vytváří podpůrný systém pomocí pozvolného vypracování jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení harmonického celku. Pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné návyky a nenásilnou formou posílily celé tělo a jeho držení.

Rozpis aktuálních lekcí, kurzů a online rezervační systém naleznete v našem rozvrhu. Na lekce je třeba si rezervovat místo.
cvičit dítěte Praha 6Personál
Tereza Groesslová

Zakladatelka YOGA & ART, lektorka jógy
Lekce Terezy jsou zaměřeny terapeuticky a jsou vhodné i pro úplné začátečníky, ovšem nepostrádají výzvy pro naše já a to jak v rovině silové, fyzické, tak duševní …

Kristýna Žabžová

Zakladatelka YOGA & ART, lektorka uměleckých kroužků pro děti
Týna má zkušenosti s Montessori metodou již několik let a ví, jak zásadní je pozitivní přístup k dětem. Věnuje se výtvarným pracem, kresbě mandal, intuitivní kresbě a …

Jaruška Sedláčková

Lektorka jógy
Jaruška se k józe dostala před sedmi lety a po celou tu dobu měla štěstí na mnoho zajímavých učitelů, kteří ji na její cestě doprovázeli a doprovázejí nadále …

Magdaléna Nguyenová

Lektorka jógy
Magda ví, že jóga v nás probouzí naše lepší já, uklidňuje rozbouřené vody naší mysli, zjemňuje a rozjasňuje význam našich slov, přináší upřímnost a …

Antonín Vrňák

Lektor jógy
Tondu z počátku nadchla na józe prostá práce se svým tělem – žádné činky, žádný běh, aby člověk dosáhl nějakýho uspokojení z pohybu …Petra Špindlerová

Lektorka jógy
Petra je herečka a věnuje se i józe. Jóga Petru uchvátila po první návštěvě Indie v roce 1999 a už ji nikdy neopustila. K jejím učitelům patří Godfri Devereux a …Tereza Pavlíková

Lektorka seminářů malování mandal
Tereza je akademickou malířkou věnující se volné tvorbě. Navštívila Nepál a Tibet, kde studovala budhismus a byla zasvěcena do tajů mandal …

Martin Šandor

Lektor malby pro děti i dospělé
Martin vystudoval přímo univerzitní obor výtvarné výchovy a momentálně vyučuje výtvarnému umění a anglickému jazyku na …Pavla Stachovská

Lektorka cvičení pro maminky s dětmi
Pavla je maminka malého Lukáška, kterou baví čtení, cvičení – a to nejen s kočárkem, ale i fitness, bosu nebo power plate, plavání a další aktivity …Adéla Benešová

Lektorka jógy
Při učení vychází ze své praxe především Ashtangy Vinyasy, ale také z hodin techničtější Iyengar jógy, a proto jsou její hodiny vhodné pro pokročilejší …Maruška Klimešová

Lektorka jógy pro seniory
Maruška studuje sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově a věnuje se józe pro seniory, protože má pocit, že je to velice aktuální a hlavně nezbytné …Jana Vaníčková

Instruktorka pilates
Jana vystudovala taneční konzervatoř Duncan Centre v Praze, vzdělání v oblasti pilates získala ve finských Helsinkách, kde několik let žila …Zuzana Boušková

Lektorka jógových tanečků pro děti
Zuzka je studentkou architektury a zároveň má jeden VELKÝ koníček – tanec …

Dagmar Mičíková

Lektorka seminářů o přírodní kosmetice a ayurvédě
Absolvovala školu tantra masáže u Denisy Palečkové a Richarda Vojíka a workshopy u nás i v zahraničí s učiteli z celé Evropy. Umění ayurvédy se učí zejména u Prashanti de Jagera …

Petr Růžička

Petr je nejen klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut, supervizor, ale i akreditovaný kouč České asociace koučů, lektor a konzultant, herec a hudební skladatel …Táňa Tobolová

Lektorka divadelních workshopů
Táňa vystudovala katedru alternativního herectví DAMU, hrála v představeních pro děti i dospělé, píše a skládá písničky …

Miro Tomáš Záhořík

Lektor arteterapeutických workshopů, malíř a expresivní terapeut
Miro Tomáš je aktivním a zkušeným lektorem arteterapeutických a artefiletických seminářů a dílen …