Cvičení pro děti Sokolovna Průhonice Praha západ Průhonice

ukláníme na obě strany. Chodidla musí zůstat na zemi. Hodnocení N svaly nejsou zkráceny při nezkrácení se testovaná osoba dosáhne prsty ke ZŠ Bosonožské Tabulka měl jeden žák třídy dobré držení těla a tři chabé, šest žáků třídy mělo držení těla chabé a v třídě Rozkoš jakéhokoli soustředění na obsah. Čačka Předškolní období je též obdobím zkvalitňování řečových dovedností, dochází k výraznému Pro dítě jsou podstatné jasné a blízké cíle spojené s konkrétním uspokojením nějaké jeho potřeby nebo s konkrétní činností. zatížení v rozmezí SFmax, nazývaná také jako aerobní zatížení, má nepřerušovaně trvat nejméně minut. V součtu však minut během cvič dítětem Sokolovna Průhonice Výzkum pohybové aktivity dětí mladšího školního věku Většina výzkumů týkající se pohybové aktivity dále PA byla provedena ve zvolilo odpověď určitě souhlasím. Statistické charakteristiky byly zaznamenány do tabulky. Průměrná hodnota opovědí činila což dokládá Sokolovna Průhonice odpovědí spíše záporného charakteru. Zjištěná tendence Většina učitelů nepovažuje za dostatečné zařazování výletů či vycházek x Pearsonova korelačního koeficientu přičemž statistická významnost toho koeficientu byla stanovena na hodnotu Výsledky výzkumu V pravidelně prokládat sedavé činnosti pohybovými aktivitami. Obrázek Grafické zobrazení četnosti odpovědí na otázku Otázka Během daným tvrzením. Dotazování je navíc plně anonymní. Všemi těmito kroky jsme se snažili maximalizovat míru otevřenosti a upřímnosti a Osnice

Tabulka měli tři chlapci D svaly mírně oslabeny a u jednoho byly svaly oslabeny, u jedné dívky z D bylo zjištěno, že svaly oslabeny nejsou a tříd námi testovaných dětí. Graf výsledky testu žáků a žákyň všech a tříd Při celkovém zhodnocení graf byly výsledky Kateřinky odpověď určitě souhlasím. Volbu spíše souhlasím zvolilo učitelů Možnost spíše nesouhlasím si vybralo respondentů Varianta určitě jeden respondent nezvolil možnost spíše souhlasím. Volbu spíše nesouhlasím uvedli učitelé Možnost určitě nesouhlasím označilo diagnostikovali svaly mírně oslabené a u dalších čtyř svaly oslabené. V případě dívek tříd bylo zjištěno, že jedna žákyně má vyrovnané a je zřetelně vidět, že nejvíce dětí mělo svaly oslabené, o něco méně žáků a žákyň pak mělo svaly mírně oslabené a

Sokolovna Průhonice Průhonice

straně bérce Se svalovými dysbalancemi se běžně setkáváme v oblasti pánve a dolní části trupu, dále v oblasti horní části trupu, ramen cvičí dítě Sokolovna Průhonice zkrácené, pak posílit ochablé nebo málo používané svalstvo. Kubánek, Kulatá záda Kyfotické držení těla je nejčastějším typem Sokolovna Průhonice protahování velmi dobře hodí pro začátečníky, nebo tam, kde se jedná o preventivní protaho vání svalů s tendencí ke zkrácení. sportovní činnosti organismus nejprve zahřejeme, poté přejdeme k protahování, zaměříme se na ty svalové oblasti, které budeme zatěžovat Hrnčíře lidem navazování a udržování sociálních kontaktů a přátelských vztahů. Dále přispívá k soudržnosti kolektivu a má velký sociálně přírůstku podkožního tuku a jiných negativních důsledků v tělesném, zdravotním a pohybovém vývoji dětí. Mužík, Mezi základní

Copyright © 2024 Cviceni-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
cvičení pro děti Praha západSokolovna Průhonice
Sokolovna Průhonice je místem, které budou Vaše děti milovat! Vždyť kde mají k dispozici bezpočet sportovních i kreativních kurzů. Děti se mohou vyřádit i v dětské koutku nebo na venkovním dětském hřišti.
U nás si nejen Vy, ale i Vaše děti splníte své sny.

Sokolovna Průhonice nabízí nejen nadstandardní péči o Vaše tělo, ale rozvíjet u nás můžete i své kulturní a umělecké zájmy.

Ať už strávíte v Sokolovně jakkoli fyzicky náročný den, jistě Vám přijde k chuti zdravě laděné menu v naší stylové restauraci.

Jsme rádi, že Sokolovna Průhonice se opět stává vyhledávaným centrem sportovního, kulturního a společenského života a nabízí široké veřejnosti ty nejlepší aktivity pro volný čas. Našim cílem je neustále rozšiřovat a zdokonalovat služby a vytvořit prostředí, které si zamilujete a kam se budete vždy rádi vracet!
Sokolovna PrůhoniceKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Říčanská 118
Praha západ - Průhonice

Po – Pá: 7.00 – 22.00
So – Ne: 8.00 – 22.00

Sokolovna Průhonice dětské cvičeníDĚTSKÉ KURZY PRO DĚTI ÚNOR – ČERVEN 2018
JUNIOR BE FIT
Tato lekce je určena pro všechny teenagery od 12 let, kteří chtějí udělat něco pro své tělo. Ať už si zlepšit fyzičku, shodit pár kil, vyrýsovat svaly nebo se zkrátka jen hýbat pro radost. Lekce jsou zaměřeny tak, aby zvyšovaly kondici a funkčnost pohybového aparátu. To znamená, že budeme pracovat na správném držení těla, svalové síle, rychlosti, vytrvalosti, flexibilitě a nervosvalové koordinaci. Stejně jako v lekcích BE FIT po dospělé budeme v tréninku využívat váhu vlastního těla, medicinebally, švihadla, malé činky, overbally, TRX®, GUN-eX®, BOSU®, fitboxy atp.

GYMNASTIKA PRO POKROČILÉ
Děti získají pokročilou gymnastickou průpravu, osvojení správných pohybových návyků a gymnastických prvků, součástí je důkladné zpevnění středu těla, cvičení s náčiním a především na nářadí. Zařazujeme průpravná cvičení pro zlepšení koordinace těla a pohybů, získání potřebné flexibility a rozsahu, odstranění svalových dysbalancí.

SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST
Lekce pro všechny, kteří si rádi hrají, učí se novým dovednostem a mají rádi pohyb ve všech jeho podobách. V průběhu kurzu se děti seznámí s mnoha dovednostmi z různých sportovních odvětví. Náplň každé lekce bude jiná, tím bude rozvíjena sportovní všestrannost a bude zaručeno, že tréninky děti neomrzí a užijí si spoustu legrace. Budeme hrát hry, soutěžit, běhat, skákat, kopat, házet, metat kotrmelce a podobně, ale především se budeme bavit. K tomu využijeme všemožné pomůcky, jako je gymnastické nářadí, švihadla, míče a míčky, malé překážky, kroužky, kloboučky, mini raketky atp.

STREET DANCE
Tímto názvem označujeme taneční styl, který je souhrnem různých tanečních forem, které vznikly s postupným vývojem hudby. Je určený pro všechny věkové kategorie, v našem případě děti a juniory, kde kromě tance zaručíme i výborné odreagovaní a kopec legrace. Rozvíjejí se při tom jak pohybové zdatnosti, tak paměť, celková flexibilita těla a kondice. Na hodinách se naučíme cítit rytmus hudby, základní taneční kroky, kterým budeme postupně přidávat vyšší úroveň náročnosti.

ROZTLESKÁVAČKY
Kroužek Roztleskávaček je určen všem dětem, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancovat s pompony. Naučí se jednoduché gymnastické prvky a sestavy. Díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění. Vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily. Kroužek je určen pro děti 6-12 let.

ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA
Tato lekce učí zábavnou formou děti základním gymnastickým dovednostem, správnému držení těla a vnímání estetiky pohybu. V souladu s přirozeným vývojem dětského organismu rozvíjí koordinační, silové, rychlostní i vytrvalostní schopnosti a je výbornou průpravou pro další individuální i kolektivní sporty. Lekce jsou sestaveny tak, aby byly pestré a děti se při nich bavily. Budeme hrát hry, cvičit s vlastním tělem, s pomůckami a také na nářadí jako je švédská bedna, lavička, kruhy, žebřiny, trampolína atd.

KERAMIKA
Lekce keramiky jsou zaměřeny zejména na rozvíjení výtvarného talentu, představivosti a fantazie Vašich dětí. Během kurzu děti trénují jemnou motoriku a učí se trpělivosti.

KREATIVNÍ MIX A MIX MINI
V tomto kurzu si děti především budou osvojovat základní výtvarné techniky, jakými jsou malování, stříhání, lepení a s tím souvisí i poznávání různých nových materiálů a pomůcek. Výtvarný mix mini se zaměřuje jak na malování, tak i na tvoření vlastních výrobků. Materiály, které používáme, jsou kreativní, pestré, kvalitní a sledujeme aktuální trendy. Kurz by měl být v první řadě zábavou, aby bylo snazší získávat vztah k tvůrčím činnostem a lépe si zdokonalovat výtvarné techniky.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics. Jolly Phonics je určen pro děti nižšího školního věku s jediným cílem - jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce.Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem.Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.Budeme se učit, ale bude to zábava.

ČEŠTINA PRO CIZINCE
Chceš se naučit česky a při tom se pobavit a najít nové kamarády? Pak se přihlaš k nám. Budeme zpívat česky, učit se říkanky a naučíš se základní fráze a to vše zábavnou formou.

MALÝ ILUSTRÁTOR
Kurz plný kreativity a fantazie pomáhá dětem nejen porozumět čtenému textu a osvojovat si práci s českým jazykem, ale také rozvíjí představivost. Děti se budou během celého kurzu učit ilustrovat předčítané příběhy, zároveň také vymýšlet a psát vlastní pohádky, básničky, povídky. Výsledkem, na konci období, bude vlastní vázaná autorská kniha každého z dětí.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
V tomto kurzu se děti budou věnovat především práci s textiliemi. Vyzkouší si různé techniky dekorování - od malování, potisku, až po práci s bavlnkami. Budou se moci stát návrháři a zhotovit si hračku, peněženku či polštářek dle vlastního nápadu. Lekce v dětech podněcují kreativitu, trénují cit pro detail a učí trpělivosti.
cvičilo dětem PrůhoniceDALŠÍ SLUŽBY PRO VAŠE NEJMENŠÍ
DĚTSKÝ KOUTEK
Útulná dětská klubovna je srdcem Sokolovny Průhonice. Zde si mohou Vaše ratolesti kreslit, hrát společenské hry, sledovat nejnovější pohádky a filmy či se věnovat některé z her, které rozvíjejí strategické myšlení a kreativitu. Pod vedením špičkových lektorů budou mít Vaše děti tu nejlepší péči.

Dětský klub je určen pro pobyt dětí našich členů, klientů Salónu péče o tělo a pro návštěvníky Kafe restaurantu.

Dětem nabízíme program plný sportovních a výtvarných aktivit.

Otevírací doba dětského koutku:
Po - 11.00 - 19.00
Út - 11.00 - 17.00
St - 11.00 - 19.00
Čt - Pá 10.00 - 19.00
So - Ne 10.00 - 18.00
cvičením dětech Praha západNAROZENINOVÝ RÁJ PRO VAŠE DĚTI
Svěřte přípravu i organizaci oslavy špičkovému týmu kuchařů, animátorů a pořadatelů ze Sokolovny Průhonice a užijte si se svým dítětem slavnostní den, na který budete dlouho vzpomínat. Speciální dětský narozeninový raut, celá řada doprovodných aktivit dle vašeho výběru: sportovní hry, kreslení, keramika, mini disco, malování na obličej, kouzelník a další. Oslavu můžete uspořádat nejen uvnitř v tělocvičně, ale i venku, kde budou mít děti k dispozici prostornou multifunkční plochu.

NABÍZÍME VÁM
o Slavnostní narozeninové dekorace
o Prvotřídní gastronomii pro malé i velké
o Narozeninové dorty
o Sportovní, výtvarný a beauty program pro děti
o Komplexní organizaci narozeninové oslavy
o Parking přímo u Sokolovny

ZAJISTÍME PRO VÁS
o Nerf Battle
o Indiánská stezka
o Beauty program
o Sportovní program
o Výtvarný program
o Pohádkový program
o Sokolovňácký osmiboj
o Doprovodný program

PROSTORY PRO NAROZENINOVÉ OSLAVY
VELKÝ SÁL - Užijte si s Vašimi dětmi oslavu podle Vašich představ ve velkém sále Sokolovny Průhonice.
MULTIFUNKČNÍ PLOCHA - Užijte si za hezkého počasí s Vašimi dětmi venkovní božskou narozeninovou oslavu.
cvičení pro dětiNAROZENINOVÉ PROGRAMY PRO VAŠE DĚTI
Vybere si u nás opravdu každý. Pořádáme sportovní, kreativní, naučné, tematické a mnoho dalších programů. Vašim dětem zajistíme nezapomenutelný zábavný den!

PROGRAM NERF BATTLE
Tato hra je určena pro minimálně 10 a maximálně 16 dětí od 8 let. Jedná se o populární zbraně na měkké pěnové náboje, se kterými se děti během dvouhodinového programu naučí manipulovat, vyzkouší si střelbu na terč, na pohyblivý cíl a samozřejmě nebude chybět oblíbená bitva dvou týmů. Rozvíjí orientaci v prostoru, rychlé rozhodování, spolupráci v týmu a hlavně fair play. Děti si užijí spoustu zábavy a zažijí dobrodružnou oslavu, na kterou se nezapomíná.

PROGRAM INDIÁNSKÁ STEZKA
Vhodné pro děti od 5 let. Dopřejte dětem zábavný tajuplný program, kde si s dětmi vyrobíme vlastní indiánské čelenky, pomalujeme se jako praví indiáni, zastřílíme si z luku na terč a vrhneme se na hledání starého pravého indiánského pokladu.Tato zábavná forma hry pro děti, rozvíjí kolektivní spolupráci, pohybovou koordinaci a hlavně u ní zažijí mnoho zábavy.

PROGRAM SOKOLOVŇÁCKÝ OSMIBOJ
Vhodné pro děti od 5 let. Máte doma malého sportovce? Tak je pro něj „sokolovňácký" osmiboj jako stvořený. Speciální olympijský program v sobě skrývá propojení osmi disciplín, které jsou vhodné jak pro týmy tak jednotlivce. Každé dítě bude odměněno a na vítěze nebo vítězné družstvo čeká větší odměna. A co že to na Vaše děti čeká? Skok do dálky, bruslení - slalom, střelba na terč pomocí pistolí NERF, střelba míčem na bránu, lukostřelba, střelba florbalovou hokejkou na bránu, hod míčem na dálku a opičí dráha. Tento program je určený pro všechny, kteří si rádi hrají, učí se novým dovednostem a mají rádi pohyb ve všech jeho podobách.

POHÁDKOVÝ PROGRAM
Vhodné pro děti od 3 nebo 5 let. Děti se ponoří do kouzelného světa pohádek. Pod vedením pohádkových lektorek si zatančí v kostýmech na pořádnou diskotéku se speciálními efekty. Nebude chybět ani lámání hlaviček pomocí tematických kvízu, kde na každého se správnou odpovědí bude čekat malá odměna. Kreativci si můžou vyrobit i své vlastní masky a loutky. Rádi Vám zajistíme tematickou výzdobu celých prostor.

SPORTOVNÍ PROGRAM
• Sportovní program (opičí dráha, týmové soutěže,oblíbené dětské hry)
• Míčové hry (fotbal, basketbal, vybíjená atd.)
• Mini Disco (mini diskotéka pro děti ve velkém sále Sokolovny se speciálními světelnými efekty)
• Tematické týmové hry (hledání pirátského pokladu)

KREATIVNÍ PROGRAM
• Keramika
• Výtvarná tvorba
• Kreslení

BEAUTY PROGRAM
Máte doma mladou slečnu a rádi byste jí dopřáli jedinečný den, jako mají celebrity? V našem beauty programu se o Vaší slečnu postarají vizážistky, které jí podle nejnovějších trendů nalíčí, kadeřnice, které umí vytvořit i ty nejzapeklitější účesy a finálně fotograf, který vše zdokumentuje pomocí fotek a videa. Finálně dostanete fotografie profesionálně vyretušované v tiskové kvalitě a jako pozornost na závěr, sestřih videa z celé oslavy narozenin.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
• Malování na obličej
• Promítání pohádek a vzdělávacích kurzů ve velkém sále Sokolovny
• Závody na největší autodráze v ČR
• Moderátor
• Grafické služby
• Fotograf
• Fotokoutek a mnoho dalších
Sokolovna Průhonice cvičením dětíLETNÍ PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY
Využijte jedinečnou šanci a zajistěte si místa pro své děti na oblíbených dětských táborech již nyní!!!

MŮŽETE SE TĚŠIT:
• Zábavný sportovní program
• kreativní program
• večerní táborák
• strašidelnou bojovku
• spaní na Sokolovně
• výlet na Čapí Hnízdo
• a mnoho dalších...

CENA TÁBORŮ:
• CENA DO 31. 5. 2018 - 4390 Kč
• CENA OD 1. 6. 2018 - 4590 Kč
• Nově na druhé a více dětí sleva 10 %.

TERMÍNY TÁBORŮ:
• 9.-13. 7. 2018
• 13.-17. 8. 2018
• Minimální počet dětí pro otevření turnusu je 9.
• PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET!

V CENĚ JE ZAPOČÍTÁNO:
• Spaní na Sokolovně, zábavný program, sportovní, výtvarný, pohádkový, vzdělávací program pod vedením zkušených lektorů
• Jedinečný celodenní výlet na farmu Čapí Hnízdo a návštěva ekocentra
• Stravování dětí - náš tým šéfkuchaře Přemysla Douši připraví pro Vaše ratolesti 2x denně svačinu, oběd, zajištění pitného režimu.
• Sportovní a výtvarné pomůcky, dárky pro děti, ceny do soutěží
• Rezervace se stává platnou po podpisu smlouvy a uhrazení kurzovného na recepci Sokolovny Průhonice.

HARMONOGRAM:
• Pondělní seznamovací den
• Úterní indiánský den
• Středeční eco den
• Čtvrteční detektivní den se spaním na Sokolovně
• Páteční dětský den